E.U.R.O.P.E.

Schimbul de tineri multilateral intitulat EUROPE (E.rase U.nemployment, R.eveal.  O.pportunitiesP.ossess E.ntrepreneurship) a fost organizat de asociaţia noastră în perioada 20.01.2012 – 28.01.2012 la Cristuru Secuiesc şi Băile Harghita (Judeţul Harghita). Acesta a inclus 30 de participanţi din 5 ţări: România, Ungaria, Turcia, Slovenia, Croaţia.

Tema principală a proiectului a fost șomajul, o problemă care influențează în mod negativ tinerii şi prezentul şi viitorul Europei.

Schimbul s-a referit şi la alte problematici care sunt în conexiune cu piaţa muncii, problematici precum munca la negru, absorbţia profesioniştilor de către ţările mai dezvoltate din ţările mai puţin dezvoltate, problematica migraţiei, trainingul personal şi profesional al tinerilor.

Scopul principal al proiectului a fost să îi determine pe participanţi să identifice soluţii pentru aceste probleme prezente în comunitatea Europeană, să li se dezvolte devotamentul, simţul responsabilităţii, spiritul întreprinzător, inovativitatea, iniţiativa şi creativitatea.

Unele dintre activităţi (simularea interviului şi a bursei forţei de muncă) au avut scopul de a dezvolta competivitatea participanţilor pe piaţa muncii şi anumite competenţe de angajare şi de antreprenoriat.

Participanţii au posibilitatea de a participa la un vast schimb de experienţe pe plan cultural, economic şi social. Dialogul intercultural s-a realizat atât între participanţi cât şi între participanţi şi localnici, dialog facilitat prin intermediul dezbaterii la un liceu din Cristuru Secuiesc şi prin intermediul interviurilor cu localnicii.

PROIECTULA FOST FINANŢAT DE AGENŢIA PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE PRIN PROGRAMUL TINERET ÎN ACŢIUNE AL COMISIEI EUROPENE.

Broşura proiectului: