Nyata 2011

În perioada 14-18 iulie 2011 a avut loc la Oradea (Universitatea Creştină Partium) întâlnirea de vară a colegiilor de specialitate. La aceasta au participat peste 120 de reprezentanţi ai colegiilor de specialitate din Bazinul Carpatic, invitaţi şi profesori de renume.

Participanţii au avut ocazia să participe la diverse prezentări, conversaţii masă rotundă, workshopuri, tema centrală fiind oportunităţile de cooperare din Bazinul Carpatic şi posibilităţile de convergenţă economică existente în Europa de Est.

Programul a fost diversificat, incluzând pe lângă programele de specialitate jocuri, spectacol de teatru şi alte activităţi de timp liber.

Întâlnirea a fost organizată de asociaţia noastră, de Colegiul Janus Pannonius din Oradea şi de Colegiul Miko Imre din Cluj Napoca.