EUROPEAN SOCIAL ISSUES THROUGH MONEY

“European social issues through money” a fost un schimb de tineri multilateral care s-a desfăşurat în perioada 04-12 octombrie 2010 la Cristuru Secuiesc din judeţul Harghita.

La proiect au participat 28 de tineri din 4 ţări Europene: Norvegia, Slovacia, Ungaria şi România. Proiectul a fost finanţat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale prin programul Tineret în Actiune.

Proiectul a abordat doua teme de interes social:

Pe de o parte a abordat probleme care afecteaza viaţa tinerilor şi care se manifestă nu doar pe plan local, regional, naţional, ci şi la nivel European şi global. Printre aceste probleme enumerăm sărăcia, corupţia şi recensiunea economică. Tinerii au încercat să găsească soluţii pentru aceste probleme prin intermediul unor activităţi care au contribuit la dezvoltarea devotamentului şi simţului responsabilităţii. Ei doar astfel pot deveni cu adevărat cetăteni activi ai societăţii contemporane.

Pe de altă parte proiectul a analizat problematica monedei oficiale a Zonei Euro, a monedei Euro, căutând răspunsuri pentru intrebări precum: ce efecte are introducerea şi utilizarea monedei Euro asupra unităţii şi diversităţii Europei. La proiect au participat tineri din ţări care abordează statute diferite faţă de introducerea monedei Euro: Norvegia, ţara care s-a abţinut de la aderarea la Uniunea Europeană şi la Zona Euro, Slovacia, ţară care a introdus deja moneda Euro ca monedă oficială şi Ungaria si România, ţări care nu au îndeplinit criteriile de convergenţă, înca asteaptă la poarta Zonei Euro.

Menirea proiectului a fost să realizeze un dialog intercultural între tinerii proveniţi din tări diferite, astfel să doboare barajele culturale dintre tineri şi să crească receptivitatea tinerilor faţă de acceptarea diversităţii culturale.

Programul proiectului s-a bazat pe principiile educării non formale, astfel tinerii au acumulat cunoştinte importante în mod activ şi deliberat. Planul de activităţi a fost divers, a inclus activităţi precum conversaţii de masă rotundă, modelări, brainstorminguri, quiz-uri, competiţii şi excursii, etc.

Mai multe informaţii despre proiect puteţi găsi aici .