Rólunk

A szakkollégium

A Klebelsberg Kuno Szakkollégium 2009 végén jött létre a Partiumi Ifjúságért és Hallgatókért Egyesület (PIHE) kezdeményezésére.

Célja lehetőséget teremteni az egyetemen folyó szakmai munka kibővítésére és ezáltal egy nyitott, gazdasági és társadalmi problémákra érzékeny, összetartó közösség kialakítására, amely az egyetemről a munkaerőpiacra kikerülve könnyebben boldogul majd, köszönhetően a használható, versenyképes ismereteknek és készségeknek, amelyek megszerzésnek elősegítésére is hivatott a Szakkollégium. Ezenkívül folyamatos turisztikai szakmai képzést, szakmai kirándulásokat szervezünk, valamint találkozási lehetőséget biztosítunk a turisztikai és egyéb iparágban dolgozó sikeres üzletemberekkel.

A szakkollégium három alappilléren alapul: szakmaiság, közösség és társadalmi érzékenység.

SZAKMAISÁG

A szakkollégiumi lét alapját mindenekelőtt a szakmai élet jelenti, amelynek legfontosabb elemei a kurzusok, előadások, műhelytáborok, konferenciák szervezése, az egyéni kutató munka anyagi és szakmai támogatása.

A kurzusok a hallgatók egyéni igényeihez igazodnak, ugyanis ezek témáit a szakkollégisták választják ki, ők döntik el, milyen terület, téma, kérdés iránt érdeklődnek leginkább; ezért a szakelőadások mellett különböző készségfejlesztő programok is megtalálhatóak (esszéírás, pályázatírás, szállodavezetés, gazdasági szimulációs játékok, tanulmányi látogatások közintézményekbe, közhivatalokba, például városi tanács stb.)

Meghívott előadóink között sorolnánk jogászokat, ügyvédeket, banki-, valamint EU-s szakembereket, üzletembereket, közgazdászokat és más, interdiszciplináris területeken kompetens szakembereket.

KÖZÖSSÉG

A Szakkollégium közössége a különböző szakmai és szabadidős találkozók során csiszolódik ki és alakul olyan egésszé, amely akár egy életre meghatározó lehet egy szakkollégista számára.

Fontosak az erős közösségi kapcsolatok, hiszen enélkül nem valósulhat meg az aktív szakmai tevékenységben való részvétel, a programok közös, professzionális megszervezése sem. Éppen ezért szervezünk nem csak szakmai, hanem közösségi jellegű programokat, mint például filmestek, táborok, képzések és közös szórakozások.

TÁRSADALMI ÉRZÉKENYSÉG

Hangsúlyt fektetünk az aktuális politikai, gazdasági, jogi és szociális helyzetről való tájékozódásra. Alapvetően fontos a jól informáltság, a világ történéseivel napirenden lenni, megérteni ezeket, elemezni és logikus, racionális következtetéseket levonni ezekből. Ennek érdekében vitaesteket, egyszeri előadásokat szervezünk, szakértők bevonásával.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

A szakkollégium tagjainak minden program, kirándulás, látogatás ingyenes.

Ha valaki felvételt nyer a szakkollégiumba, az örökös tagságot jelent, tehát az egyetem befejezése után, úgymond senior tagként bármikor résztvehet, lehetőségei szerint, a szakkollégiumi életben.

A szakkollégium nem egyetem, nem főiskola, nem klub, nem szakkör.

A szakkollégium az egyetemi oktatást kiegészítő, gyakorlati képzés, mely képzések szabadidőben történnek, nem az oktatási órák alatt, így nem befolyásolja az órákon, egyetemi életben való részvételt.