NYATA 2011 – JÖN! JÖN! JÖN!

A Szakkollégiumok Nemzetközi Konferenciája (NYATA) 1985-óta töretlen kezdeményezés.

A 2011. NYATA szervezési jogát a kolozsvári Mikó Imre Szakkollégium, valamint a nagyváradi Klebelsberg Kuno Szakkollégium nyerte el. A rendezvényre 2011. július 14-18. között kerül sor, helyszíne a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem.

A rendezvény és a választott helyszín célja a magyar szakkollégiumok Kárpát-medencei kapcsolatrendszerének és szakmai együttműködéseinek erősítése, a határon átnyúló szakkollégiumi- és tudományos kezdeményezések növelése. Ezen szakkollégiumi kezdeményezés fontos vonása, hogy az egyetemek tehetséges, ambiciózus hallgatóit tömöríti magába és egy multidiszciplináris tehetséggondozó műhelylétrehozásával járul hozzá szakmai kapcsolatrendszerük és tudományos munkájuk fejlesztéséhez.

A rendezvényen összesen 30 Kárpát-medencei szakkollégium 150 hallgatója vesz részt.

A 4 napon át tartó szakmai interdiszciplináris műhelymunkát szabadidős- és kulturális programsorozat egészíti ki. Ennek eredménye során létrejött közös tudományos munka képezi a találkozó alapvető, elérendő célját: a szakkollégiumok szorosabb együttműködésétszakmai kapcsolatrendszerük bővülését hazai- és nemzetközi szinten egyaránt.

A rendezvény “végtermékeként” egy 50 oldalas kiadvány jön létre a több témakörben lefolytatott szakmai viták és a csapatmunkával töltött idő kézzelfogható eredményeként, amely tartalmazza majd mind az előre formalizált problémákat, mind a termékeny vita közreműködésével létrejött, több tudományterület felől megközelített megoldási javaslatokat.

A rendezvénytől, a fent említett eredményeken túl, az egyéni képességek fejlődését, problémamegoldó képességek fejlesztését és a találkozó hátasaként létrejött személyiségfejlődést várjuk el.

A NYATA idén a Közép-európai szociális felzárkóztatás és a Kárpát-medencei magyarlakta területek gazdasági együttműködési lehetőségeit fogja vizsgálni. A programterv kidolgozásakor arra törekedtünk, hogy a Találkozó megfelelő időkeretet biztosítson a szakmai vitákra és eszmecserékre, de ugyanakkor a résztvevőknek legyen idejük feltöltődni, pihenni, egymással beszélgetni és nem-formális keretek között tovább építeni szakmai kapcsolatrendszerüket.

Bővebb információ és jelentkezés itt.