VOX IUVENTUTIS – AZ IFJÚSÁG HANGJA

Szakkollégistáink részt vettek a debreceni Hang-Kép Egyesület, a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület, valamint a Nagyváradi Magyar Diákszövetség és a Partiumi Ifjúságért és Hallgatókért Egyesület együttműködésében megvalósuló VOX IUVENTUTIS című projektben.

Ennek első lépéseként a nagyváradi városi táncsülésre látogatott 20 debreceni és nagyváradi fiatal 2010. október 28-án, hogy közvetlenül szerezzenek tapasztalatot a demokratikus intézményrendszer működéséről.

A fiatalok egy európai uniós projekt keretében 14 hónapon keresztül foglalkoznak a demokrácia kérdésével és azzal, hol is kap helyet az ifjúság hangja a döntéshozatali folyamatokban.

A Fiatalok Lendületben Program támogatásával megvalósuló Vox Iuventutis (Az Ifjúság Hangja) projekt célja a közéleti elköteleződés és az aktív részvétel erősítése, a társadalmi tudatosság növelése és a véleményformálás erősítése a fiatalok körében. A tanácsülést követően a hétvégén a fiatalok egy szeminárium keretében, nem-formális tanulási módszerek segítségével dolgoznak fel olyan kérdéseket, mint az önkormányzatok szerepe és az ifjúsági érdekérvényesítés lehetőségei. A projekt következő lépéseként a debreceni városi közgyűlést látogatják meg 2010. november végén.

A projekt ezzel még korántsem ér véget, hiszen 2011. tavaszán és nyarán is folytatódik. A fiatalok foglalkoznak a média hatásával, a médiatudatosság kérdésével és a fiatalok hangjának alternatív színtereivel is. A szemináriumok során számtalan döntéshozóval, közéleti személyiséggel, tanácsadóval készítenek interjúkat, beszélgetéseket fókuszálva az őket érdeklő kérdésekre, amelyeknek az eredményeit saját csatornáikon keresztül osztják meg másokkal.

A fiatalok júniusban egy táborban fejlesztik demokratikus érdekérvényesítési képességeiket és készülnek fel egy ifjúsági fesztiválra, ahol egy Demokrácia Sátrat töltenek meg játékos gyakorlatokkal a kortársaik bevonása és tájékoztatása érdekében, illetve felállítanak egy közéleti színpadot, ahol román, magyar és EU-s döntéshozók, képviselők, illetve a helyi fiatalok nagy számban cserélhetnek véleményt egy-egy ifjúságpolitikai kérdésről.

A projekthez több önkéntes akció is kapcsolódik.